Idea samorządu

SAMORZĄD UCZNIOWSKI jest po to, aby ustalać
i czcić różne święta, organizować zabawy
i dyskoteki i żeby w szkole było milej i weselej,
aby umilić czas uczniom i nauczycielom,
aby uczniom uczyło się lepiej.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI pomaga
w decyzjach i działaniach.